Get Adobe Flash player
Start Przedszkole w Rzemieniu KidSmart

postheadericon KidSmart

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Projekt KidSmart w Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu

Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu jako jedyne w Gminie Przecław
realizuje w bieżącym roku szkolnym projekt KidSmart,
który umożliwia dzieciom, podejmującym edukację przedszkolną
i wczesnoszkolną korzystanie z programów i zasobów informatycznych,
wzbogacających proces dydaktyczno-poznawczy,
a także kształtowanie nawyku racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się komputerem
oraz najnowszymi technologiami cyfrowymi w dalszej nauce i w późniejszym życiu.

...
Wysokiej jakości sprzęt, umożliwiający przygotowanie najmłodszych dzieci
do wejścia w „cyfrowy świat”, wspierający pogram nauczania
w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego
oraz logicznego myślenia, umożliwia również kreatywność nauczycieli
w zakresie tworzenia projektów, koncepcji i aplikacji dydaktycznych
skierowanych do najmłodszych uczniów,
zwłaszcza do sześciolatków rozpoczynających edukację szkole.       
 

                          

Cele projektu to m.in. przygotowanie dzieci do wejścia w „świat cyfrowy”,
niwelowanie barier cyfrowego rozwoju dzieci ze środowisk
o utrudnionym dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych,
rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się ITC
w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.          
W ramach projektu przekazywane są zestawy komputerowe,
zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat
do placówek prowadzących nauczanie początkowe i przedszkole.
Uczestnicząc w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak racjonalnie
i efektywnie korzystać z komputera
oraz elektronicznych zasobów wiedzy w procesie uczenia się.
   
Projekt Kidsmart realizowany jest pod hasłem:
„Z przedszkola w cyfrowy świat z programem Kidsmart ,
patronat honorowy nad programem objęła Pani Katarzyna Hall,
Minister Edukacji Narodowej.
   
Sprzęt przekazała przedszkolu Firma IBM BTO Business Consulting Services Sp.z.o.o. z siedzibą w Krakowie.
   


 
Archiwum

created by Arrcom.