Start Harmonogramy CEE

Harmonogramy CEE

SP Tuszyma - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Program działań ekologicznych
Centrum Edukacji Ekologicznej
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Tuszymie
WSTĘP

Celem programu jest kształtowanie przekonania u uczniów, że stan środowiska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie uczniom możliwości wpływania na zmiany w najbliższym otoczeniu. Realizowanie tego jest możliwe przez kształtowanie postawy proekologicznej już od najmłodszych lat, ze szczególnym ukierunkowaniem właśnie na środowisko lokalne. Program obejmuje również działania we współudziale rodziców.


CELE PROGRAMU

OGÓLNY:
•    Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.

SZCZEGÓŁOWE:
•    Rozwijanie u uczniów zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością,
•    Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu,
•    Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
•    Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
•    Poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt chronionych w najbliższym otoczeniu i w Polsce,
•    Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą na wycieczkach lub zajęciach terenowych.


PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU


- Uczniowie potrafią wskazywać pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w środowisko,
- Potrafią podejmować i realizować działania ekologiczne na co dzień w swoim otoczeniu,
- Potrafią właściwie i kulturalnie zachować się w miejscach publicznych zgodnie z zasadami działań   ekologicznych,
-  Potrafią prowadzić  obserwacje przyrodnicze w najbliższej okolicy bez zakłócania porządku w przyrodzie,
- Podejmują różne akcje i działania ekologiczne, aktywnie w nich uczestniczą,
- Rodzice uczniów włączają się do działań ekologicznych w szkole i w środowisku lokalnym.

CZAS REALIZACJI PROGRAMU
Od marca 2010 r. do marca 2011 r.

METODY PRACY
•    Apele
•    Inscenizacje
•    Multimedialne prezentacje ekologiczne
•    Pogadanki i dyskusje na tematy ekologiczne
•    Wystawy
•    Gazetki
•    Konkursy wiedzy, plastyczne
•    Akcje i działania ekologiczne
•    Wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe
•    Spotkania z leśnikami
•    Zajęcia edukacyjne
•    Projekcje filmów


UCZESTNICY PROGRAMU
Społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele


ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI CELÓW

1. Kwiecień – Tydzień Ekologiczny
- 22 kwietnia – Dzień Ziemi – apel, przygotowanie inscenizacji
- Konkurs wiedzy przyrodniczej i ekologicznej
- wykonanie gazetki szkolnej na temat „ Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce”.
- „Ogród moich marzeń” – konkurs plastyczny klas 0 – III
- prezentacja multimedialna z konkursów ekologicznych przeprowadzonych w szkole.


2. Dzień Lasu i Zadrzewień ( 1 czerwca )
      – wycieczka do lasu, konkurs plastyczny „Moje drzewo”.  
      - Ekologiczny Turniej Sportowy dla uczniów klas I - III
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska ( 5 czerwca)
- prezentacje multimedialne na temat: „ Atrakcje turystyczne i przyrodnicze naszego  regionu”.
      - wykonanie gazetki szkolnej na temat rośliny i zwierzęta chronione w naszej okolicy

3. Propagowanie zdrowego stylu życia
       - wystawa prac na temat zdrowej żywności,
       - wykonanie wspólnie z rodzicami piramidy żywienia,
       - Rajd Śladami Pomników Przyrody w najbliższej okolicy ( wspólnie z rodzicami).
       - zajęcia edukacyjne poświęcone zdrowemu odżywianiu i aktywnemu trybowi życia.
       - projekcja filmów edukacyjnych: „Stres”, „Dieta a nadciśnienie, „ Nadwaga a otyłość”.

4.   Udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” ( wrzesień ).

       - udział w akcjach ekologicznych:
       - zbiórka baterii,
       - zbiórka aluminiowych puszek.
       - projekcja filmu na temat szkodliwości niebezpiecznych odpadów dla środowiska.
       - wykonanie gazetki ściennej prezentującej piktogramy ekologiczne.
       - rodzic pierwszym ekologiem dziecka – prelekcja

5. Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt ( 4 – 11 października )
      - prezentacje multimedialne: „Zwierzęta naszych lasów”, „Zwierzęta chronione w naszej   okolicy”.
        - wykonanie gazetki szkolnej o tematyce „ Jesień w przyrodzie”.
        - pogadanka dla uczniów klas najmłodszych – spotkanie z leśnikiem
        - wycieczka piesza do siedziby nadleśnictwa,
        - wycieczki rowerowe i autokarowe do rezerwatów przyrodniczych w naszej okolicy.
        - zbiórka karmy dla zwierząt – nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt

6.  Dzień Świętego Franciszka – patrona ekologów ( 10 października )
       - prezentacja sylwetki patrona
       - prezentacja dekalogu dla ekologów opracowanego przez św. Franciszka

7. Zima w przyrodzie
      - Akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”.
      - wycieczki do lasu – obserwacja zimowego krajobrazu, kuligi


                                                                                                Opiekun Centrum Ekologicznego

                                                                                                           Małgorzata Wszołek


 

ZS Przecław - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Harmonogram
pracy Centrum Ekologicznego
przy Zespole Szkół w Przecławiu
na rok szkolny 20101.    Centrum jest dostępne dla społeczności gminy Przecław codziennie  w godzinie od 8 00 - 15 00.
2.    Z centrum mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół w Przecławiu  w godzinach jego otwarcia na zajęciach z biologii, chemii i geografii.
3.    Dane ze stacji METEO są dostępne przez całą dobę (rok) aktualizowane co 15 minut strona: www.zsprzeclaw.pl.
4.    Tematyka zajęć planowanych w roku 2010 :

Styczeń :
    Ochrona i zachowanie bioróżnorodności, konsumpcja przyjazna środowisku, omówienie zasad konkursu pt.: „Nasze środowisko Naszym okiem” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
    Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Luty:
     Korzystanie z zasobów wody, plan działań dla czystej wody,      demonstracja oznaczenia N-NO3 w wodzie – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Debata pt.: „Przyjaźniej dla środowiska”.

Marzec:
     Ograniczenie produkcji odpadów, plan skutecznego ograniczenia ilości odpadów –  warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Kwiecień:
    Zachowanie zrównoważonego środowiska, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych na podstawie polskich i unijnych rekomendacji – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
    Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
    Realizacja projektu „Dzień Ziem ”

Maj:
     Realizacja projektu „Ożywić pola – rok zająca” – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
     Zajęcia z wykorzystaniem danych ze stacji METEO – młodzież gimnazjum.

 Czerwiec:
     Zajęcia z chemii i biologii – tworzenie prezentacji multimedialnych pn. „Ochrona środowiska w najbliższym środowisku”.

Wrzesień:
     Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów  Centrum.
     Organizacja akcji „Sprzątanie Ziemi”.

Październik:
    Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów Centrum.
    Realizacja projektu pn. „Dzień drzewa”

Listopad:
    Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów Centrum.

Grudzień:
     Zajęcia z chemii, biologii i geografii z wykorzystaniem zasobów Centrum.


 

MCK Przecław - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 


Harmonogram pracy Centrum Edukacji Ekologicznej
w Miejskim Centrum Kultury w Przecławiu na 2010r.

 

Luty:

- Teatralne przedstawienie ekologiczne pt. „Zaczarowany Młynek- Dlaczego woda w Bałtyku jest słona?”.

Marzec:

- Ogłoszenie konkurs na „LOGO” Centrum Edukacji Ekologicznej.

Kwiecień:

- „Dni Ziemi”- lekcja pokazowa na temat „OCHRONY ŚRODOWISKA”.

Maj:

- Konkurs plastyczny dla przedszkoli „Cztery pory roku”.

Czerwiec:

- Pokaz mody ekologicznej w wykonaniu dzieci z szkół podstawowych
 pn.  „Eko prezenter”.

- Rozstrzygnięcie konkursu na „LOGO” Centrum Edukacji Ekologicznej.

Październik:


- Sesja Ekologiczna „Odkrywamy piękno Podkarpacia”.

Listopad:

- Konkurs wiedzy Ekologicznej dla szkół podstawowych.

 

SP Wylów - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Harmonogram działań w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Wylowie na rok 2010Styczeń
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt i uzupełniamy pokarm w paśnikach i karmnikach.
Konkurs plastyczny „Jak pomagamy zwierzętom w zimie”.

Luty
„Pomoc zwierzętom w czasie zimy – jako jedno z form dzialań kół łowieckich” – spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Tuszyma z okazji Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

Marzec
„Wierzby, elementem polskiego krajobrazu” – produkujemy sadzonki różnych gatunków wierzb i organizujemy akcję ich sadzenia z okazji Światowego Dnia Leśnika i Dnia Wierzby.
„Ekologiczne skutki wiosennego wypalania traw” – spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Tuszyma.

Kwiecień
„Wodo, nie jesteś niezbędna do życia, jesteś samym życiem” – określamy stan czystości wody w zbiornikach na terenie Wylowa z okazji Tygodnia Czystości Wód
„Smacznie, zdrowo, kolorowo” – organizujemy dzień sałatkowo – kanapkowy, z okazji Światowego Dnia Zdrowia.
„Na ratunek Ziemi” – obchodzimy Światowy Dzień Ziemi

Maj
„Niezapominajki, to są kwiaty z bajki” – akcja sadzenia kwiatów na rabatach wokół szkoły z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.
Prezentacja multimedialna „Walory przyrodnicze Nadleśnictwa Tuszyma”, z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych.

Czerwiec
„Czysty las, to piękny las” – akcja zbierania śmieci na terenie lasu, wzdłuż drogi, Wylów – Wólka Błońska, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Przerwa wakacyjna

Wrzesień

„Segregacja śmieci, jako sposób na zmniejszenie ilości odpadów na Ziemi” – bierzemy udział w akcji Sprzątanie Świata.
„Kolorowe pojemniki na odpady” – konkurs na pomysłowo ozdobiony kosz na śmiecie.

Październik

„Zwierzęta duże i małe” – obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt.
„Sadzimy Drzewo dla Pokoju” – akcja sadzenia krzewów na terenie „remizy dla ptaków”, z okazji Święta Drzewa.

Listopad

„Św. Franciszek patronem ekologów – poznajemy jego postać” – spotkanie z proboszczem Parafii Przecław.

Grudzień

„Ekologiczny kulig” – witamy pierwszy dzień zimy.
 

SP Przecław - harmonogram 2010

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Harmonogram zajęć i spotkań
w Centrum Edukacji Ekologicznej
przy szkole podstawowej
w Przecławiu


 
Dane przedstawiamy wg następującego schematu

lp.
rodzaj przedsięwzięcia
przewidywany termin
uczestnicy
osoba odpowiedialna


1.
„Zdrowe drugie śniadanie” - pogadanka na temat zdrowego odżywiania się w związku z europejskim programem „Owoce w szkole”
Luty - 2010
Uczniowie klas I - III
B. Kopacz

2.
Lekcje środowiska i przyrody wynikające z programu nauczania
W ciągu roku
Uczniowie klas I - VI
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

3.
„Przyroda inspiracją dla kompozytorów” – zajęcia muzyczne połączone z prezentacją multimedialną obiektów przyrodniczych, fragmentów krajobrazu itp.
W ciągu roku
Uczniowie uczestniczący w Programie niwelowania dysproporcji, nauczyciele uczący muzyki z terenu gminy Przecław
Zuzanna Barszcz

4.
Tydzień Ekologiczny
a)      „Stoliczku nakryj się” – kiermasz zdrowej żywności;
b)      Finał konkursu poetyckiego na własny wiersz pod hasłem „Uroki przyrody”
c)      „Ogródek pełen witamin” – wystawa nowalijek samodzielnie wyhodowanych w doniczkach przez uczniów
Kwiecień 2010
Uczniowie, rodzice, przedstawiciele różnych grup społecznych z terenu Przecławia,  Opiekunowie Klubu Ekologicznego
5.
„Przyroda pędzlem malowana” – plener malarski w arboretum
Maj 2010
Członkowie Koła plastycznego
Opiekun CEE,
Nauczyciele prowadzący zajęcia

6.
Osobliwości przyrodnicze w gminie Przecław – prelekcja pracownika Nadleśnictwa Tuszyma połączona z prezentacją  multimedialną
Maj 2010
Członkowie stowarzyszeń
(TPPiZP, Koło Kobiet Aktywnych, zainteresowani mieszkańcy Przecławia
Dyrekcja szkoły, pracownicy Nadleśnictwa Tuszyma

7.
Wiosna bez płomieni – prelekcja na temat wypalania traw na wiosnę i zasad zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Komendy Straży Pożarnej
Maj 2010
Uczniowie klas VI, członkowie społeczności przecławskiej
Dyrekcja szkoły

8.
„Mamy tylko jedną ziemię” – nie zamieniajmy jej w pustynię – sesja naukowa poświęcona zagrożeniom środowiska człowieka
Wrzesień 2010
Przedstawiciele wszystkich grup społecznych z terenu Przecławia, zakładów pracy z terenu gminy Przecław, instytucji zajmujących się ochroną środowiska
Dyrekcja, opiekunowie Klubu Ekologicznego, uczniowie biorący udział w zajęciach koła przedmiotów ścisłych i ekologii

9.
„Z przyrodą za pan brat”- edukacja ekologiczna przedszkolaków
W ciągu roku szkolnego
Dzieci przedszkolne z Przedszkola Komunalnego w Przecławiu
Opiekun CEE, nauczyciele przedszkola

10.
„Witaminy zamknięte w słoikach” – pokaz multimedialny i prelekcja dietetyczki
Wrzesień 2010
Rodzice uczniów, zainteresowane panie domu z terenu Przecławia
Dyrekcja, dietetyczka, szefowa kuchni szkolnej

11.
Finał gminnego konkursu ekologicznego dla klas trzecich
Październik 2010
Uczniowie klas trzecich z terenu gminy Przecław Opiekun Klubu Ekologicznego

12.
Zajęcia wynikające z realizacji programu „Trzymaj formę”
W ciągu roku
Uczniowie klas IV - VI
Koordynator programu

13.
Podsumowanie działań w CEE – prezentacja multimedialna połączona z degustacją potraw przygotowanych ze zdrowej żywności
Grudzień
Przedstawiciele Samorządu Gminnego, instytucji współpracujących ze szkołą
Dyrekcja szkoły, opiekun CEE, opiekun Klubu Ekologicznego


 
Archiwum
Kanał RSS